bau vat cf 2014
Gold Box+250.000 GP
GatlingGun Gold, RPK Gold, Awm Gol, Scarlight Gold, Thompson Gold, Katana Gold
bau vat cf 2014 200 Vcoin
bau vat cf 2014
Red Dragon Box+250.000 GP
Scarlight Red Dragon, Awm Red Dragon, M4A1 Red Dragon, AUG Red Dragon, Anaconda Red Dragon, Xẻng Red
bau vat cf 2014 200 Vcoin

Báu Vật CF 2014 mới nhất:

Mauser Royal
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Kukri Royal
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M4A1 Royal
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Barrett M99 Royal
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Dualcolt Red
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M249 Minimi X-mas
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Keris X-mas
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Kriss Super V-Sliver
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AWM Kim Cương
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Scarlight Gold
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Scarlight Red
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AN94 Scope
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AK47 Scope Red
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
FR -F2
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Knight SR25
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Thompson Gold
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Katana Gold
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
GatlingGun Gold
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
BC AXE Gold
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
RPK Gold
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M249 Minimi Gold
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
MG3 Gold
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M37 Stakeout
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Raven
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Navy Seal
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Blade
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Barrett M99
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Victoria
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M14EBR
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Fox
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Rose
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M4A1 Custom
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Golden Dual Colt
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Anaconda Red
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Uzi Gold
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M4A1 Gold
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AWM Gold
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AK47 Scope
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AK47 Sliver
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
DE Scope
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AWM Red Dragon
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Desert Eagle Crytal
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
Xẻng Rồng Lửa
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
AUG Red Dragon
50 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn
M4A1 Red Dragon
100 Vcoin
thời hạn: vĩnh viễn

Lưu ý

  1. Thẻ được sử dụng để mua báu vật phải là Thẻ đa năng do VTC phát hành và chưa qua sử dụng. Thẻ đã sử dụng không thể thực hiện giao dịch.
  2. Để thực hiện mua báu vật, khách hàng cần chọn báu vật hoặc gói báu vật muốn mua, sau đó click "Mua báu vật" bên dưới báu vật đó để thực hiện thanh toán.
  3. Các bạn nên sử dụng loại thẻ có mệnh giá tương đương với giá báu vật muốn mua để thực hiện thanh toán, tránh lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch.
  4. Sau khi giao dịch thành công, Báu vật sẽ vào thẳng hồm đồ của các bạn.
  5. Lưu ý : Những ai muốn mua gói 200k mà không có thẻ 200k , các bạn có thể mua 2 thẻ 100k rồi hack lần lượt vào gói cần mua đó , tương tự như thế thẻ 50k thì mua 4 cái hack lần lượt vào gói cần mua .
http://hack-game.in/bau-vat-cf/ 2014 - Shop báu vật CF 2014 chính thức do VTC thành lập.

Top từ khoá

Bau Vat CF | Bau Vat CF 2014 | Hack Vcoin 2014 | Hack Xu 2014 | Hack Bac Gate | Hack Gunny | Hack CF | Hack Zing Xu | Nap The Zing